Kabbala

Kabbala ja sefirotinen puu ovat yleisestä käsityksestä poiketen paljon muutakin kuin vain juutalaisten pyhää oppia. Kabbala on avain, jonka avulla voi avata oven maailmankaikkeudessa ja ihmisessä itsessään piileviin mysteereihin. Kabbala on universaalista tietoa, joka on ollut mukana kaikissa suurissa kulttuureissa ja uskonnoissa eri vuosisatojen saatossa, mutta ajasta ja paikasta riippuen tämä tieto on saanut eri aikoina erilaisen ilmenemismuodon, ja länsimaisille näistä kenties tutuin on juutalaisen kulttuurin omaksuma sefirotinen puu.

Kabbalan alkuperää tulee etsia koko maailmankaikkeuden alusta, sillä niin kauan kuin on ollut elämää, on ollut olemassa myös Kabbala – tämä Raamatun mainitsema elämän puu, joka sijaitsee Eedenin puutarhassa yhdessä hyvän ja pahan tiedon puun kanssa.

Sefirotinen puu koostuu kymmenestä eri sefirasta, jotka heprealaisittan ovat Malkuth eli fyysinen maailma, Yesod eli eetterimaailma, Hod eli astraalimaailma, Netzach eli mentaalimaailma, Tiphereth eli kausaalimaailma, Geburah eli buddhinen maailma, Chesed eli atminen maailma, Binah eli Pyhän Hengen maailma, Chockmach eli Kristuksen maailma sekä Kether eli Isän maailma.

Kabbalan sefirat kuvaavat ulkoisesti maailmankaikkeuden eri ulottuvuuksia mutta samanaikaisesti myös sisäisesti täydellisen ihmisen rakennetta. Kabbalan mukaan maailmankaikkeus koostuu useammasta ulottuvuudesta kuin vain tavallisesti hyväksytystä fyysisestä maailmasta: fyysinen maailma Malkuth on vain yksi pieni osa, ja sen lisäksi on olemassa sekä korkeampia että matalampia ulottuvuuksia.